Από 20/11 στον ΟΑΕΕ διαθέσιμη η μηχανογραφική εφαρμογή της νέας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014 19:18

Από  20/11 στον ΟΑΕΕ διαθέσιμη η μηχανογραφική εφαρμογή της νέας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)  ενημέρωσε  τους ασφαλισμένους ότι από Πέμπτη 20/11/2014 θα υπάρχει σε λειτουργία πλήρης μηχανογραφική εφαρμογή της νέας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι υπάγονται στην ρύθμιση, ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31/08/2014, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση παραμονής στη ρύθμιση αποτελεί η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών εισφορών.

Ο ΟΑΕΕ καλεί τους ασφαλισμένους να συμμετέχουν στη νέα ρύθμιση στην οποία προβλέπεται εξόφληση σε 100 δόσεις, υψηλά ποσοστά εκπτώσεων στα τέλη καθυστέρησης, και μειωμένο επιτόκιο.