«Ηλεκτρονική» καταγραφή των οφειλών

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 08:13

«Ηλεκτρονική» καταγραφή των οφειλών

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ορίζεται ότι η κάθε ΔΟΥ θα τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο εσόδων - εξόδων στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι οφειλές των φορολογούμενων και οι απαιτήσεις τους από το δημόσιο .

Τα ηλεκτρονικά αυτά στοιχεία που θα τηρούνται σε κάθε εφορία θα συγκεντρώνονται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Θα υπάρχει,έτσι, πλήρης εικόνα για το ύψος των οφειλών, το είδος και τις ημερομηνίες βεβαίωσης και εξόφλησης τους, για όλους τους φορολογούμενους καθώς και οι επιστροφές φόρου που δικαιούνται.