«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ» : «Παράταση χρόνου υλοποίησης έργων»

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014 17:49

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ» : «Παράταση χρόνου υλοποίησης έργων»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ»

«Παράταση χρόνου υλοποίησης έργων»

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων , ενημερώνει τους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας , τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος ''Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' δίνοντας παράταση στην διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων , με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30-11-2014. Η παράταση χρόνου υλοποίησης αφορά έργα που τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι αυτοδίκαιη και δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τις επιχειρήσεις. Η απόφαση και το σχετικό ΦΕΚ, είναι αναρτημένα στο ιστότοπο της Διαχειριστικής , www.diaxeiristiki.gr , του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το ΕΠΑΝ ΙΙ www.antagonistikotita.gr