Αλλαγή ώρας στην Ημερίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 13:12

Αλλαγή ώρας στην Ημερίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

ΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

ότι η ΗΜΕΡΙΔΑ που είχε ορισθεί για την Κυριακή 22 Ιουνίου και ώρα έναρξης 10.15 π.μ. μετατίθεται για την ώρα 11.30 π.μ. της ίδιας ημέρας.

Οι λόγοι της μετάθεσης της ώρας έναρξης επιβλήθηκε για λόγους κοινωνικούς της πόλης μας.

Σας παρακαλούμε για την κατανόησή σας.