Ανακοίνωση Τμήματος Πρόνοιας για τις αποζημιώσεις στις οικοσκεύες

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014 09:57

Ανακοίνωση Τμήματος Πρόνοιας για τις αποζημιώσεις στις οικοσκεύες

Το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας σας ενημερώνει ότι, οι δικαιούχοι αποζημίωσης οικοσκευών οι οποίοι έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτοψίας θα πρέπει προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα ή εκκρεμή δικαιολογητικά που τους έχουν ζητηθεί, για την περιοχή της Παλλικής στο κτίριο της πρώην Αγροτικής τράπεζας και για την ευρύτερη περιοχή του Αργοστολίου στην υπηρεσία Πρόνοιας(κτίριο «Ξενία») έως και την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014.

Σε διαφορετική περίπτωση οι αιτήσεις που δεν θα έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα απορριφθούν.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β.ΔΗΜΟΥΛΙΟΣ