«Τα Σεισμόπληκτα Κτίσματα μπορούν να επισκευαστούν και χωρίς αυτοψία.»

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 23:35

«Τα Σεισμόπληκτα Κτίσματα μπορούν να επισκευαστούν και χωρίς αυτοψία.»

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των δημοτών μας, για τις διαδικασίες αποκατάστασης  σεισμοπλήκτων κτισμάτων γνωστοποιούμε τα εξής:

        Για την υποβολή φακέλου Άδειας Επισκευής Σεισμόπληκτου Κτίσματος δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε Αυτοψία.

Όποιος επιθυμεί  αυτοψία στο κτίσμα του μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην Υ.Α.Σ μέχρι 7-2-2015 η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Φωτογραφίες του κτίσματος (όψεις)

2. Συμβόλαιο εις διπλούν εκ των οποίων το ένα νόμιμα επικυρωμένο

3. Οδοιπορικό σκαρίφημα ή τοπογραφικό (για χωριά και εκτός σχεδίου περιοχές)

(Σύμφωνα με την οικ.1578/Α32/21-2-2014 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ ).

Το έντυπο της αίτησης θα το παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος από την υπηρεσία  (Γραφείο Αργοστολίου  και Ληξουρίου).