Αποζημιώνονται οι ζημιές σε κεραμίδια και καμινάδες

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014 20:38

Αποζημιώνονται οι ζημιές σε κεραμίδια και καμινάδες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

Η   ΥΑΣ προτίθεται να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν ζημιές στα κεραμίδια, και τις καμινάδες τηρώντας απλουστευμένες διαδικασίες για τη διαπίστωση της βλάβης.

Για το σκοπό αυτό οι ιδιοκτήτες που  θα  αποκαταστήσουν άμεσα τις στέγες τους θα πρέπει να έχουν πρώτα φωτογραφίσει τις βλάβες στα κεραμίδια, απεικονίζοντας και το σύνολο του κτιρίου. Αν το κτίριο δεν παρουσιάζει άλλες βλάβες η αποζημίωση θα χορηγείται με απλουστευμένες διαδικασίες. Αν το κτίριο παρουσιάζει και άλλες βλάβες η αποζημίωση αυτής της εργασίας θα συμπεριληφθεί στη μελέτη επισκευής.