"Επιχειρηματικότητα με έμφαση στην καινοτομία"

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013 07:21

"Επιχειρηματικότητα με έμφαση στην καινοτομία"

Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης 2.000 ανέργων από 18-35 ετών, προωθεί το υπουργείο Εργασίας( η επεξεργασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο), έτσι ώστε να ενεργοποιήσει επιχειρηματικά τους νέους . Η διάρκεια της επιχορήγησης ανέρχεται σε 12 μήνες, ενώ οι ωφελούμενοι θα λάβουν «επιταγή» 10.000 ευρώ, από τον ΟΑΕΔ, για να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.Η δράση έχει προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ και δίνει προτεραιότητα στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα με καινοτόμα χαρακτηριστικά, στους εξής τομείς:

*Η παρασκευή προϊόντων και υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες

*η χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών

*ο ψηφιακός χειρισμός προϊόντων

*η εφαρμογή νέων εφαρμογών προγραμμάτων και πολυμέσων.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά μέντορινγκ δηλαδή πρόγραμμα καθοδήγησης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Οι επιδοτούμενοι θα πρέπει να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Ακόμη θα πρέπει να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ...Επίσης, οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν ΑΦΜ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ενώ η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευση του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά.