Γενική Συνέλευση στο Σύλλογο Απανταχού Δειληνάδων

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013 13:20

Γενική Συνέλευση στο Σύλλογο Απανταχού Δειληνάδων

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού του Συνδέσμου μας, και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Κυριακή, από τις ώρες 10.30 π.μ. – 13.30 στο γραφείο του Συνδέσμου, οδός Αριστογείτονος 11-13, 6ος όροφος (έναντι Βαρβακείου αγοράς) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012.
  2. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή Δ.Σ από κάθε ευθύνη.
  3. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τετραετία Απρίλιος 2013 έως Οκτώβριος 2017.
  4. Ανακοινώσεις, προτάσεις σχετικά με την καλύτερη πορεία του Συνδέσμου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 Ο Πρόεδρος                                                             Η Γεν. Γραμματέας

Κουνάδης Φωτεινός                                             Φώη Ειρήνη