«Ο καινούργιος αξονικός έρχεται και οι εργαζόμενοι που θα τον δούλευαν, φεύγουν»

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 02 Νοεμβρίου 2013 20:08

«Ο καινούργιος αξονικός έρχεται και οι εργαζόμενοι που θα τον δούλευαν, φεύγουν»

Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΔΟΥΛΕΥΑΝ ΦΕΥΓΟΥΝ!

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς ο οποίος δεν μας έχει συνηθίσει σε ανακοινώσεις  για ημερομηνίες μη λειτουργιάς όταν ο αξονικός τομογράφος του Νοσοκομείου ήταν χαλασμένος , ανακοίνωσε  περιχαρής την αντικατάσταση του  με καινούριο.
Επειδή όμως -δυστυχώς για τα κόμματα τα όποια τον έχουν διορίσει και μέχρι να μας απολύσουν όλους -, τα μηχανήματα αυτά πρέπει να τα χειρίζονται εργαζόμενοι ,δεν μας είπε με ποιους θα τον λειτουργήσει, όταν είναι γνωστό ότι το ακτινολογικό εργαστήριο λειτούργει κάθε εβδομάδα με ακάλυπτες βάρδιες.
   Δύσκολη κατάσταση η όποια όπως η  ιστορία έχει δείξει ότι μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη για όλους μας και ιδιαίτερα από τις 12/11 ήμερα κατά την όποια φεύγει και μια από τους ελάχιστους τεχνολόγους μεγευνθύνοντας το κενό,  εξαιτίας λήξης της μετακίνησης της από  άλλο νοσοκομείο.
 Υ.Γ. ΑΦΕΛΗΣ  ερώτηση΄΄Τι θα γινει με τον παλαιό αξονικο?
                                                                                                             

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                                      Ο Εκπρόσωπος των Εργαζομένων                                                                                                                                                                                                            στο Δ.Σ (πλήν Γιατρών) Σ .ΣΑΚΑΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                        (MCs) Στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας      
                                                                                                     
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ                                                      Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΑ.Σ                                                                                                                                      Β.ΒΟΥΤΣΙΝΑ                                                      
Σ.ΣΑΚΑΛΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΑ.Σ (MCs) Στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας