Αλέξανδρος Μοσχονάς: «Δεν με ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Παλικής, ως όφειλε για το θέμα των Ρομά»

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013 17:51

Αλέξανδρος  Μοσχονάς: «Δεν με ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Παλικής, ως όφειλε για το θέμα των Ρομά»

Με αφορμή τον δικαιολογημένο θόρυβο που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Παλικής, από την οποίαν και εγώ προέρχομαι, για την εγκατάσταση των Ρομά στο σπίτι της Αθηνάς Αντύπα, σαν δημοτικός σύμβουλος, έχω να δηλώσω τα παρακάτω: Δεν γνώριζα καθόλου το θέμα, ο Αντιδήμαρχος Παλικής δεν με ενημέρωσε, ενώ όφειλε να το έχει κάνει.

Την ώρα της συζήτησης του θέματος, εγώ είχα ΗΔΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ από το Δημοτικό Συμβούλιο και ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ, βεβαιώνω όμως τους συμπολίτες μου ότι αν ήμουν εκεί, να είναι απόλυτα σίγουροι, ότι θα το καταψήφιζα.

Γνωρίζω πολύ καλά την Παλική και τα προβλήματά της, γνωρίζω τον αγώνα των επαγγελμα-τιών να μπορέσουν να επιβιώσουν, είμαι δίπλα τους σε οτιδήποτε μπορώ να τους βοηθήσω και επ΄ουδενί με την θετική μου ψήφο, θα έβαζα λιθαράκι για την υποβάθμιση της πιο τουριστικής περιοχής της Παλικής.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ