3 θέσεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής σε Κεφαλονιά και Ιθάκη

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 10:13

3 θέσεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής σε Κεφαλονιά και Ιθάκη

Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων προβλέπονται δυο στην ΚΕΔΗΚΕ και μια στην Ιθάκη Εγκρίθηκε η πρόσληψη των πτυχιούχων φυσικής αγωγής μετά από την Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιάννης Ανδριανός.

Οι 1.364 πτυχιούχοι φυσικής αγωγής θα απασχοληθούν με οκτάμηνη σύμβαση στους ΟΤΑ, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε όλη την επικράτεια.

Η έγκριση των θέσεων γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, ύστερα από αιτήματα των συγκεκριμένων φορέων και τα κριτήρια της πρόσληψης ορίζονται από το οργανωτικό πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθμό ΦΕΚ 2527, τεύχος Β’.

Ο χαρακτήρας των προγραμμάτων αυτών είναι ανταποδοτικός και συμβάλλει στη μείωση των δαπανών. Το προσωπικό αμείβεται αποκλειστικά:

  •  Από τα αντίτιμα που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι πολίτες (το συνολικό ποσό βεβαιώνεται κάθε φορά από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του εκάστοτε Δήμου).
  • Μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έως το ύψος της προβλεπόμενης ΚΑΕ.
  • Μέσω δωρεών και χορηγιών.

Δείτε από εδώ την κατανομή των θέσεων