Αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2013 07:55

Αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Τα συναρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ,αποφάσισαν την αύξηση των διαθέσιμων συνολικών πόρων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»

Έτσι, οι απευθείας ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά αυξάνονται από155 εκ. ευρώ σε 307 εκ.ευρώ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση όσον αφορά τις απευθείας ενισχύσεις και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του προγράμματος σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων νήσων δεν συγκαταλέγεται στα προγράμματα που θα λάβουν επιπλέον ενίσχυση ,αλλά στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»- άξονας προτεραιότητας 4 («Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας») ο αρχικός προϋπολογισμός των 93.000.000 ευρώ γίνεται 161.000.000!