Αλλάζουν τα κριτήρια δανειοδότησης και στέρησης μπλοκ επιταγών

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 06 Σεπτεμβρίου 2013 14:37

Αλλάζουν τα κριτήρια δανειοδότησης και  στέρησης  μπλοκ επιταγών

Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε η στέρηση του βιβλιαρίου επιταγών να ισχύει για συνολικά ποσά ακάλυπτων επιταγών άνω των 5.000 ευρώ, ενώ παράλληλα μειώνεται ο χρόνος στέρησης του βιβλιαρίου από 12 σε 6 μήνες. Μέχρι σήμερα οι εκδότες ακάλυπτων επιταγών συνολικού ύψους 1.000 ευρώ σε διάστημα 12 μηνών, στερούνταν το βιβλιάριο επιταγών τους για 12 μήνες.Κατά συνέπεια, με τις νέες αποφάσεις, αυξάνεται το ποσό της ακάλυπτης επιταγής( πενταπλασιάζεται) και μειώνεται ο χρόνος στέρησης του μπλοκ.

Αλλαγές αναμένονται και στον τρόπο αντιμετώπισης από τον «Τειρεσία» των επιχειρηματιών. Θα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και το πιστωτικό προφίλ του κάθε δανειολήπτη. Έμφαση θα δίνεται στη συνολική εικόνα όχι σʼ ένα επιμέρους αρνητικό στοιχείο. Εκείνος, λοιπόν, που ικανοποιεί, με βάση τη συνολική του βαθμολογία, τα κριτήρια, θα δανειοδοτείται.... Επιπλέον τα κριτήρια βαθμολόγησης θα μεταβάλλονται ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις διότι θα επικαιροποιούνται κάθε 6 μήνες.