ΑΕΝ : Προκηρύσσει θέσεις για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013 14:33

ΑΕΝ : Προκηρύσσει θέσεις για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 - 2014, προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.

Ολόκληρη η προκήρυξη, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων, στο Κατάστημα του Δήμου Κεφαλονιάς, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την εν λόγω Ακαδημία στο τηλέφωνο 26710-28608 (Αρμόδιοι: Διευθυντής Σχολής ΡΑΣΣΙΑΣ Διονύσιος, Αναπληρώτρια Διευθυντή Σχολής ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ Ρουμπίνα και Αρχ/στής Λ.Σ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ).

Εκ του Διοικητή α.α.

Αρχικελευστής Λ.Σ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος