HELPE ENERGEIES GIF BANNER 728x90

 

IONIAN FERRIES : Παραμένει στη γραμμή Σάμη - Πάτρα - Ιθάκη

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013 14:27

IONIAN FERRIES : Παραμένει στη γραμμή Σάμη - Πάτρα - Ιθάκη

Η επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Ionian Ferries Γιώργου Βασιλαρά στον Υπουργό Ναυτιλίας Κύριοι,∆ιαβάσαµε µε προσοχή την επιστολή της εταιρείας Στρίντζη τόσο προς το Υπουργό Ναυτιλίας όσο και σε όλους τους φορείς της Κεφαλονιάς σχετικά µε την µη δροµολόγησητου πλοίου στη γραµµή Πάτρας - Σάµης - Ιθάκης.  

Προς ενηµέρωση αλλά και αποσαφήνηση των θέσεων κι απόψεων µας για το θέµα αυτό θα θέλαµε να παραθέσουµε κι επισηµάνουµε τα ακόλουθα.

Όπως σωστά αναγράφεται στην εν λόγω επιστολή, η εταιρεία ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ κατέθεσε αίτηµα για δροµολόγηση του πλοίου της στη γραµµή της Ζακύνθου η οποία συζητήθηκε στο Σ.Α.Σ. της 17ης Μαϊου 2013, το οποίο παρέπεµψε το θέµα στο επόµενο Σ.Α.Σ., ενώ σε ακριβώς ανάλογη αίτηση της εταιρείας MINOAN LINES για δροµολόγηση του πλοίου IKAROS PALACE στη γραµµή Πειραιά - Χανίων την απέρριψε.

Η διαφοροποίηση, λοιπόν, αυτή σε δύο ίδια θέµατα µε δύο εκ διαµέτρου αντίθετες γνωµοδοτήσεις, µας έβαλε σε σκέψεις και προβληµατισµούς για τις προθέσεις του Υ.Ν.Α.περί ενδεχόµενης δροµολόγησης του ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ σε επόµενη φάση, ικανοποιώντας το αίτηµα της εταιρείας Στρίντζη.

Με γνώµονα και σκεπτικό τα προαναφερόµενα και πραγµατικά µε µεγάλο ενδοιασµό,προβληµατισµό αλλά και µε "κρύα καρδιά" προτείναµε, κατ' ανάγκη, µε την από 3.3.2013 επιστολή µας, την αποχώρηση του πλοίου µας από τη γραµµή Πάτρας - Σάµης - Ιθάκης, την οποία εξυπηρετήσαµε µε µεγάλη οικονοµική ζηµία την χειµερινή περίοδο, ώστε στην περίπτωση εµµονής του ΥΝΑ για δροµολόγηση του πλοίου ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ, να δροµολογηθεί τουλάχιστον, στη γραµµή που εγκατέλειψε, ενώ είχε προβεί σε δήλωση δροµολόγησης για την γραµµή αυτή, την οποία τελευταία στιγµή ανακάλεσε.Κι αυτό έγινε προκειµένου να αποφύγουµε την αναστάτωση, τις δυσχέρειες και ταπροβλήµατα που θα επέφερε η ενδεχόµεµενη δροµολόγηση, και δη την καλοκαιρινή περίοδο, του πλοίου ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ στη γραµµή της Ζακύνθου, την οποία επί πενήντασυναπτά έτη και µε διάφορες µορφές , ως κοινοπραξία, καλύψαµε κι εξυπηρετούµε.Κατ' ακολουθία των ανωτέρω και σε συνέχεια όλων όσων έχουµε δηλώσει προς κάθεκατεύθυνση και σε κάθε υπεύθυνο αλλά κι αναπτύξαµε και κατά την συνεδρίαση τουΣ.Α.Σ., δηλώνουµε η θέληση αλλά και η πρόθεση µας είναι να παραµείνουµε στην εν λόγω γραµµή προσφέροντας κατά τον καλύτερο τρόπο της υπηρεσίες µας και σ' αυτή τη γραµµή.

Τελικά, κάποτε ας σεβαστούµε κι ας εφαρµόσουµε όλοι τους κανόνες και τους νόµους που διέπουν την κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα και στην συγκεκριµένη περίπτωση τηνελληνική ακτοπλοϊα και τα αιτήµατα δροµολόγησης των πλοίων ας γίνονται, επιτέλους κατά το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται, σκεπτικό µε το οποίο συνάδει η ληφθείσα απόφαση του ΣΑΣ, τουλάχιστον, για την περίπτωση αυτή.

Εν κατακλείδι, µετά την οριστική και ξεκάθαρη απόφαση του Σ.Α.Σ. η οποία λέει ένα µεγάλο ΟΧΙ στις έκτακτες κι ευκαιριακές δροµολογήσεις του Ιουλίου και Αυγούστου, η Κοινοπραξία µας έχει ήδη αποσύρει τη βούλησή της για αποχώρηση του πλοίου της από τηγραµµή Πάτρας - Σάµης - Ιθάκης και δηλώνει ότι θα παραµείνει να υπηρετεί - εξυπηρετείτη γραµµή αυτή.

Έτσι το άνογµα ενός νέου κύκλου συζητήσεων και διαβουλεύσεων περίτου θέµατος αυτού όχι µόνο είναι περιττό αλλά και επιζήµιο για όλους.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνηση χρειαστείτε.