Ακόμη 2.200 θέσεις στο Πρόγραμμα επιχορήγησης για πρόσληψη πτυχιούχων!

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 08:21

Ακόμη 2.200 θέσεις στο Πρόγραμμα επιχορήγησης για πρόσληψη πτυχιούχων!

Το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών» -που ήδη υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ- επεκτείνεται με 2.200 νέες θέσεις εργασίας ! Αρχικός σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία 5.000 θέσεων εξαρτημένης εργασίας και πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες καλύφθηκαν πλήρως και γι αυτό αναζητήθηκε και επιτεύχθηκε επέκταση.

Το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί σε μείωση προσωπικού, ούτε σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης. Τα δε ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο www.oaed.gr.Φόρτωση…

Φόρτωση…