«Έρχεται επιδοτούμενη κατάρτιση σε αντικείμενα του αγροτικού τομέα!»

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013 15:27

«Έρχεται επιδοτούμενη κατάρτιση σε αντικείμενα του αγροτικού τομέα!»

Για την Δράση «Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα», αναδείχθηκε ως δικαιούχος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ" και, κατά συνέπεια, θα ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο –με κατάθεση σχετικών αιτήσεων-η υλοποίηση της Δράσης που αφορά επιδοτούμενη κατάρτιση ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα στο πλαίσιο του «Εθνικού Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Σύµφωνα µε την πρόσκληση οι ωφελούµενοι είναι άνεργοι, αυτοπασχολούµενοι ( που είναι µέλη αγροτικών συνεταιρισµών) και υποαπασχολούµενοι στον αγροτικό τοµέα µε προϋπόθεση α) να έχουν εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα και β) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους να µην υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο της φτώχειας ανάλογα µε τον αριθµό των µελών της οικογένειας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20 εκ.ευρώ και αφορά την κατάρτιση 7.000 ανέργων και 1.500 αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα( και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων )σε αντικείμενα σχετικά με δυναμικά είδη καλλιεργειών και εκτροφών, παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων κ.λπ. με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα.