«Η έμφαση που δόθηκε στη μείωση του κόστους εργασίας …ήταν υπερβολική»!

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013 11:57

«Η έμφαση που δόθηκε στη μείωση του κόστους εργασίας …ήταν υπερβολική»!

H Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, που παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού, στην τελευταία Έκθεση που συνέταξε, τονίζει με έμφαση ότι οι μειώσεις μισθών,καταργήσεις συλλογικών συμβάσεων κ.α. δεν έφεραν αποτελέσματα ούτε στις μειώσεις τιμών, ούτε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων!

Στην Έκθεση σημειώνεται ότι:

«…η έμφαση που δόθηκε στη μείωση του κόστους εργασίας και στις θεσμικές μεταβλητές ήταν υπερβολική και, πιθανόν, αντιπαραγωγική. Ουσιαστικά, υπερτονίσθηκε ένας παράγοντας, δεν ελήφθησαν υπόψη η ύφεση (πράγμα που εξηγεί γιατί βραχυχρόνια δεν μειώθηκε η ανεργία ενώ οι μισθοί υποχωρούσαν), ούτε η ανατροφοδότηση της ύφεσης από τη μείωση των μισθών, ούτε ο θετικός ρόλος πολλών θεσμών εργασίας σε ένα κόσμο ατελειών (που χαρακτηρίζεται π.χ. από ολιγοπωλιακές ή/και μονοπωλιακές καταστάσεις».