HELPE ENERGEIES GIF BANNER 728x90

 

Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 03 Απριλίου 2013 12:55

Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι όσοι είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής και επιθυμούν να μισθώσουν τμήμα αιγιαλού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο μας μέχρι και τις 17-4-2013 η οποία θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.2. Δημοτική ενημερότητα.


3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης ΑΦΜ.
4. Υπεύθυνη δήλωση τιμών θεωρημένη από τον ΕΟΤ (για ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις εν γένει).

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρία η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (π.χ. καταστατικό).
Σε περίπτωση που μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση για απευθείας παραχώρηση.
Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στο πρωτόκολλο της έδρας του Δήμου στο Αργοστόλι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
για θέματα αιγιαλού-παραλίας
Δημοτικός Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ