HELPE ENERGEIES GIF BANNER 728x90

 

Σύντομη αναφορά στην ονομασία του χωριού Δηλινάτα, του επονομαζόμενου Μεγάλου Χωριού

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016 10:14

Σύντομη αναφορά στην ονομασία του χωριού Δηλινάτα, του επονομαζόμενου Μεγάλου Χωριού


Η φωλέα αυτή της ανυποταξίας, όπως ο ίδιος ο Napier την είχε αποκαλέσει, έχει πολλές επιγραφές και αναγραφές του ονόματος…Δειλινάτα, Διλινάτα, Διληνάτα και πάει λέγοντας……Με αφορμή ερωτήσεις που δέχθηκα , για την αναγραφή του ονόματος ως ΔΗΛΙΝΑΤΑ, τόσο μετά τις τελευταίες εκδόσεις της εφημερίδας του συλλόγου των Απανταχού Δηλινάδων, όσο και στην πρόσφατη εκδήλωση των διαδικτυακών μας ομάδων, καταθέτω τα ιστορικά εκείνα στοιχεία, που με οδηγούν προσωπικά , στην υιοθέτηση της γραφής με (Η) και (Ι) .

Ως πιο παλιά μνημόνευση βρίσκουμε στην σελίδα 484 του δευτέρου τόμου των Σύμμικτων του Τσιτσέλη , όπου ο μεγάλος μας ιστορικός, κάνοντας αναφορά σε τοπωνύμια και συνδέσεις με ονοματεπώνυμα, τα οποία προέρχονται από το πρακτικό της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας του 1264, γράφει χαρακτηριστικά : “Προς ευχερή κατάληψιν των παρατηρήσεων ημών , γνωρίζομεν τοις αναγνώσταις ότι σημειούμεν …τας παρεφθαρμένως ή εν τοπωνυμίαις διασωθείσας……Αδηλινός (Αδηλίνης, Αδηλινάτα, Δηλινάτα…..)..” , συνδυάζοντας έτσι ευθέως, την ονομασία του χωριού με οικογένεια Αδηλίνη, η οποία μετοίκισε στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που παραδέχεται και ο νεώτερος ιστορικός, ερευνητής και Α΄ Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού & Ιστορικού συλλόγου «Το Ριφόρτσο» Μάκης Γαλανός.

Το δεύτερο, χρονολογικά, ιστορικό στοιχείο ανιχνεύεται στο βιβλίο του Αντ. Μηλιαράκη και συγκεκριμένα στην σελίδα 96, όπου μνημονεύεται ότι “Εν τη απογραφή του 1583 αναγράφονται ως μέγισται κωμοπόλεις της νήσου η Λακήθρα ……, τα Δηλινάτα με 468 κατοίκους….Εγένετο δε φαίνεται η απογραφή εν χρόνω καθ΄όν οι Ενετοί απέστειλαν των Ιωάννη Γρίττην και Ιούλιον Γαρζώνην, καθ΄ α αναφέρει η ιστορία …..” .

Από το ίδιο βιβλίο, βρίσκουμε ότι στα 1889 η νήσος Κεφαλληνία είχε τρεις επαρχίες και 16 Δήμους, ένας εκ των οποίων ήταν ο Δήμος Δηλινάτων, η σύσταση του οποίου έγινε με Βασιλικό Διάταγμα του Σεπτεμβρίου 1866 (ΦΕΚ 9 σελ 444). Το σύμβολο του τότε Δήμου, ήταν τόξο και βέλος. 
Τεράστιας σημασίας αναφορά για το όνομα, είναι τα σχόλια του ίδιου του Αντωνίου Μηλιαράκη, στην σελίδα 182 του βιβλίου του : “ Η γραφή του ονόματος Δηλινάτα μ΄ ενέβαλεν εις απορίαν, διότι προφέρεται υπό των κατοίκων και Αδηλινάτα¨ προήλθε δ΄ εκ του επωνύμου , όπερ φέρουσι πολλοί και εν Κεφαλληνία και εν Ιθάκης , Αδηλίνης…” (Θα πρέπει να σημειώσω ότι σε όλο το έργο του, ο Μηλιαράκης , υιοθετεί την γραφή Δηλινάτα.)

Το τέταρτο, χρονολογικά, αλλά πολύ σημαντικό στοιχείο , το βρίσκουμε πάλι, στην ιστορία του Τσιτσέλη και συγκεκριμένα στην σελίδα 463 . Γράφει χαρακτηριστικά... “1897. Ότε παρεσκευάζοντο τα της απογραφής των κατοίκων του κράτους , το Υπουργείο των Εσωτερικών συνέστησε επιτροπείαν εκ των καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου Γ. Χατζιδάκι και Νικολάου Πολίτου και του λόγιου και περί τα γεωγραφικά ειδικού Αντ. Μηλιαράκη , όπως ούτοι αποφανθώσι τίς ή ακριβεστέρα και μάλλον ιστορικώς δεδικαιολογημένη ονομασία των δήμων του κράτους. Κατά την περί τούτου έκθεσιν του κ. Πολίτου, τα ονόματα των δήμων της Κεφαλληνίας διορθωτέα ως εξής: “…..Δηλινάτων και ουχί Δειλινιτών…….”
Δηλαδή ο μέγας αυτός Ακαδημαϊκός, καθηγητής Μυθολογίας και Ελληνικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, του οποίου διατέλεσε και πρύτανης, Νικόλαος Πολίτης, είχε αποφανθεί ….ΔΗΛΙΝΑΤΑ….

Άρα.... πώς μπορώ να αμφισβητήσω έναν μεγάλο Ακαδημαϊκό και Δάσκαλο? Όλα όσα έγραψα, όπως προανέφερα, αποτελούν δική μου προσωπική έρευνα και επομένως, αν υπάρξουν ιστορικά στοιχεία με “ισχυροτέραν βάση" των προαναφερθέντων, περί διαφορετικής αναγραφής....εκείνα και θα ασπασθώ…….

Βιβλιογραφία :

«Κεφαλληνιακά Σύμμικτα , Τόμος Β΄» του Ηλία Τσιτσέλη
«Γεωγραφία Πολιτική , Νέα & Αρχαία του Νομού ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» του Αντων. Μηλιαράκη

Dilinata.gr