Πρόστιμο 1.277.303 στην εταιρεία Κραφτ Φουντς Ελλάς

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2012 23:44

 Πρόστιμο 1.277.303 στην εταιρεία Κραφτ Φουντς Ελλάς

Πρόστιμο € 1.277.303 στην εταιρεία Κραφτ Φουντς Ελλάς ΑΕ για παραβάσεις του ν. 3728/08 περί ενδοομιλικών συναλλαγών, επέβαλε η Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία, «Κάντμπουρυ Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ζαχαρώδη Σοκολάτες» για την οικονομική χρήση του 2008. Η συγκεκριμένη εταιρεία εντός του 2010 απορροφήθηκε από την Κραφτ Φουντς Ελλάς ΑΕ η οποία και ανέλαβε τις υποχρεώσεις της.
H εξέταση της υπόθεσης ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2011 και ολοκληρώθηκε στα ελάχιστα χρονικά πλαίσια που απαιτούνται με βάση τη διεθνή εμπειρία (τουλάχιστον 8 μήνες), με την σύνταξη μίας πολυσέλιδης έκθεσης ελέγχου.

Η Εταιρεία υπέπεσε σε παραβάσεις που αφορούν μη δήλωση ενδοομιλικών συναλλαγών, μη επαρκή τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών και μη τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου καθώς και το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, πρόκειται να κοινοποιηθούν στη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, λόγω της διαπίστωσης παράβασης της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008, για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και την επιβολή των προβλεπόμενων φορολογικών κυρώσεων.