Κύκλωμα εξαπατά εκπαιδευτικούς που αναζητούν εργασία

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2014 13:40

Κύκλωμα εξαπατά εκπαιδευτικούς που αναζητούν εργασία

Την ύπαρξη κυκλώματος, το οποίο προσεγγίζει εκπαιδευτικούς, κυρίως νηπιαγωγούς και δασκάλους και τους υπόσχεται εργασία σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, με δήθεν υψηλές αποδοχές, έχει εντοπίσει η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η προσέγγιση των υποψήφιων θυμάτων γίνεται με φυσικό τρόπο, δηλαδή τους πλησιάζουν από κοντά, ακόμη κι αν η πρώτη επαφή έχει γίνει μέσω διαδικτύου. Η υποτιθέμενη προσφορά εργασίας περιλαμβάνει και ιδιωτικά κολλέγια.

Δεδομένων των πληροφοριών, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξέδωσε ανακοίνωση για την ενημέρωση του κοινού.

Στην ανακοίνωση δίνονται ακόμη περισσότερες πληροφορίες.

Για την προσφερόμενη εργασία ζητείται, συνήθως σε κατ' ιδίαν συναντήσεις, προκαταβολή χρηματικών ποσού ύψους από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ, με πρόσχημα της κάλυψης των εξόδων, προκειμένου να καλυφθεί η υποτιθέμενη θέση εργασίας από τον υποψήφιο-ενδιαφερόμενο.

Επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις ζητούνταν και προσωπικά δεδομένα – έγγραφα του υποψηφίου, όπως ταυτότητα, πτυχίο, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελλομένων από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προέκυψε ότι οι συγκεκριμένες υποτιθέμενες προσφορές εργασίας, έχουν απατηλό περιεχόμενο, με σκοπό την είσπραξη χρηματικών ποσών για δήθεν κάλυψη εξόδων, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να καταλάβει την υποτιθέμενη θέση εργασίας.

Οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περίπτωση που λάβουν, είτε με φυσικό τρόπο είτε μέσω του διαδικτύου, τέτοιου είδους μηνύματα-προσφορές, για την αποφυγή πιθανής εξαπάτησης.

Πηγή:  news.gr