Σκληρή κριτική του παρατηρητηρίου για την αειφόρο ανάπτυξη για το σχέδιο νόμου αιγιαλού και παραλιών

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 05 Μαΐου 2014 12:02

Σκληρή κριτική του παρατηρητηρίου για την αειφόρο ανάπτυξη για το σχέδιο νόμου αιγιαλού και παραλιών

Θέμα: Κριτική επί του Σχεδίου Νόμου «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας»

Κύριε Υπουργέ,

Το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) χαιρέτησε την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να προβεί στη σύνταξη Νόμου για την «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας», καθώς προσδοκούσε ένα σύγχρονο και σοβαρά συγκροτημένο Νομοσχέδιο, σε βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας, με σκοπό

ü  την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των Οδηγιών της ΕΕ,

ü  την απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών και άλλων διαδικασιών,

ü  την πληρέστερη εξυπηρέτηση των διαμορφούμενων αναπτυξιακών τάσεων, στο πνεύμα της ισότιμης συμμετοχής των τριών πυλώνων της Αειφόρου Ανάπτυξης (Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον).

Μετά την λεπτομερή μελέτη του Νομοσχεδίου, το CISD διαπίστωσε, ωστόσο, ότι η σύνταξή του χαρακτηρίζεται από

  •    Προχειρότητα, με λανθασμένες αναφορές σε υπηρεσίες ή Υπουργεία, αλλά και αδόκιμες -γλωσσικά, συντακτικά και εννοιολογικά- διατυπώσεις.
  •    Έλλειψη γνώσης της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς πλείστα σημεία του είναι δυνατόν να προσβληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για παραβίαση του Συντάγματος και των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Δεσμεύσεων με ισχυρή πιθανότητα σοβαρής επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού από σοβαρά πρόστιμα.
  •    Έλλειψη ενδοκυβερνητικής συνεργασίας, καθώς θεωρείται αδιανόητη η συναίνεση των συναρμόδιων ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΝΑ και ΥΠΤΟΥΡ σε πλειάδα κρίσιμων προτεινόμενων άρθρων.
  •    Παντελή έλλειψη σοβαρού αναπτυξιακού οράματος, βασισμένου στην ολοκληρωμένη διαχείριση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ακτών και λοιπών υδάτινων περιοχών της χώρας αλλά και των ειδικών χαρακτηριστικών τους.
  •    Άγνοια του πνεύματος σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων που χαρακτηρίζει τους σοβαρούς επενδυτές και όχι τους ευκαιριακούς (hit and go) που καθ’ έξη προσελκύει διαχρονικά η χώρα.
  •    Επιπόλαιη προσπάθεια «κατασκευής» μη σύννομων χαριστικών συνθηκών για την διευκόλυνση προσέλκυσης επενδύσεων.
  •    Παράλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στην υποχρέωση ενημέρωσης και συμμετοχής του Πολίτη στην Λήψη Αποφάσεων, όπως ορίζονται στη Σύμβαση του Aarhus.
  •          Έλλειψη σαφών, ολοκληρωμένων στόχων στο πνεύμα της Αειφόρου Ανάπτυξης
  •          Συνταγματικά έωλες, αδιαφανείς και αλληλοσυγκρουόμενες διατυπώσεις
  •          Ελλιπή επιχειρησιακή συγκρότηση για αποτελεσματική εφαρμογή του

Παρά το γεγονός ότι το CISD κατέθεσε ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις του (οι οποίες διατυπώνονται αναλυτικά στο εν συνεχεία Παράρτημα), θεωρεί ότι το σύνολο του Νομοσχεδίου πάσχει από

Κατόπιν αυτών, το CISD προτείνει στον Υπουργό Οικονομικών την απόσυρση του Νομοσχεδίου και την ολοσχερή ανασύνταξή του, σε όφελος της δοκιμαζόμενης Οικονομίας, της χειμαζόμενης Κοινωνίας και του παραμελημένου Περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση που το Νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, χωρίς ριζική αναπροσαρμογή, το CISD θα ενημερώσει λεπτομερώς τα μέλη του Κοινοβουλίου, για τις δικές τους ενέργειες.

Με εκτίμηση,

για το CISD

Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η Πρόεδρος

Μαργαρίτα Καραβασίλη