Κινητικότητα: Προτεραιότητα στους εισηγμένους μέσω ΑΣΕΠ

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013 12:04

Κινητικότητα: Προτεραιότητα στους εισηγμένους μέσω ΑΣΕΠ

Βασικό κριτήριο για τη μοριοδότηση και τη μετακίνηση δημοσίων υπαλλήλων παραμένει ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο.Οι υπάλληλοι που μπήκαν μέσω διαγωνισμών στον ΑΣΕΠ θα λαμβάνουν τα περισσότερα μόρια.Αυξημένη πιθανότητα για μετακίνηση σε υπηρεσίες που εμφανίζουν ελλείψεις σε προσωπικό έχουν υπάλληλοι με αυξημένα τυπικά προσόντα, δηλαδή διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και γνωρίζουν ξένες γλώσσες.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Έθνος", αρνητική μοριοδότηση θα έχουν όσοι έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα και για τους οποίους υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις.Μηδενική μοριοδότηση προβλέπεται για όσους προσλήφθηκαν με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις εργασίας και μετά μονιμοποιήθηκαν.

Αρνητική μοριοδότηση θα έχουν όσοι έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα και για τους οποίους υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις.Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις υπηρεσιακής αξιολόγησης των τελευταίων οκτώ ετών.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν 15 μέρες προθεσμία, από την ημέρα των ανακοινώσεων του υπουργείου, να δηλώσουν κατά σειρά τους φορείς προτίμησης όπου θέλουν να μετακινηθούν.Θα προηγηθούν εκείνοι με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και οι υπόλοιποι θα επιλέξουν θέσεις που έχουν μείνει κενές.Αν κάποιος υπάλληλος δε δηλώσει φορέα προτίμησης, θα θεωρηθεί πως έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων όπως αυτές αναφέρονται στην ανακοίνωση του υπουργείου και σύμφωνα με την εφημερίδα θα μεταταχθούν οπουδήποτε χωρίς άλλη διαδικασία.

Αν κάποιος υπάλληλος δεν εμφανιστεί στη νέα του υπηρεσία, εφόσον επιλεγεί, θα απολυθεί άμεσα.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ   news.gr