HELPE ENERGEIES GIF BANNER 728x90

 

Συμφώνησαν με την πρόταση Κουρή οι εργαζόμενοι του Alter

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013 21:46

Συμφώνησαν με την πρόταση Κουρή οι εργαζόμενοι του Alter

Συμφώνησε με την πρόταση του μετόχου του Alter Γιώργου Κουρή για τμηματική αποζημίωση των δεδουλευμένων καθώς και με το πλάνο εξυγίανσης της εταιρείας η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων του σταθμού.

Συγκεκριμένα, την πρόταση του κ. Κουρή καταψήφισε μόλις ένας εργαζόμενος (συν δύο που απείχαν) από το σύνολο περισσοτέρων των 150 δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του τηλεοπτικού σταθμού.

Ανοιχτό παραμένει ακόμη το πώς θα μοιραστεί το ποσό της τάξης των δύο εκατ. ευρώ το οποίο αποτελεί προκαταβολή δεδουλευμένων και ο τρόπος κατανομής του θα αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των εργαζομένων.

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική, αφού εάν υπάρξει τελική συμφωνία, το ενδεχόμενο να ξαναεκπέμψει ο τηλεοπτικός σταθμός είναι πολύ πιθανό.

Η πρόταση του Γιώργου Κουρή για την επαναλειτουργία του Alter έχει ως εξής:

1. Τα τρία μέλη του Δ.Σ της εταιρείας σε σύνολο επτά θα υποδειχθούν από τους εργαζόμενους, ένα ανά ειδικότητα (Δημοσιογράφοι, Τεχνικοί, Διοικητικοί).

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι κοινής αποδοχής, εργοδοτικής πλευράς και εργαζομένων.

3. Οι εργαζόμενοι που θα συνεχίσουν να απασχολούνται θα λαμβάνουν αποδοχές μεικτές 800 ευρώ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και με αναγνωρισμένα όλα τα δικαιώματα που μέχρι σήμερα είχαν. Την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφόσον τα οικονομικά του σταθμού το επιτρέπουν θα επανεξεταστεί από τις δύο πλευρές(εργοδοσία-εργαζόμενοι) το ελάχιστο επίπεδο αποδοχών των εργαζομένων του σταθμού.

4. Εργαζόμενοι που θα μείνουν, θα πάρουν καθαρό το ποσό των 20.000,00 ευρώ έκαστος για δεδουλευμένα και όσοι αποχωρήσουν 25.000,00 ευρώ δεδουλευμένα και αποζημίωση τα οποία θα καταβληθούν ως εξής: 2.000.000 ευρώ προκαταβολικά και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από τα διαφημιστικά έσοδα του σταθμού, όπως περιγράφεται στην παράγραφό 5. Όταν ολοκληρωθεί η καταβολή των άνω ποσών ουδεμία πλέον αξίωση θα έχουν για δεδουλευμένα και αποζημιώσεις οι εργαζόμενοι.

5. Για την εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών και των αποζημιώσεων καταγγελίας όσων απολυθούν , τα ποσά θα δίνονται ως εξής:

Α) Ποσό μηνιαίων ακαθάριστων εσόδων μέχρι 500.000 ευρώ θα διατίθενται για τις δαπάνες μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού και για λειτουργικά έξοδα.

Β) Ποσό μηνιαίων μικτών ακαθάριστων εσόδων από 500.000 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ θα διατίθενται για αποζημιώσεις καταγγελίας και δεδουλευμένων αποδοχών με ποσοστό διανομής 70% για τους απολυμένους και 30% για τους εν ενεργεία εργαζόμενους.

Γ) Ποσό μηνιαίων ακαθάριστων εσόδων πάνω από 1.000.000 ευρώ μένουν στον σταθμό για την οργανωτική ανάπτυξη του και για την βελτίωση αποδοχών των εν ενεργεία εργαζομένων του.

6. Για οποιαδήποτε μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του σταθμού θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των εργαζομένων του.

7. Η εργοδότρια εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση με την ολοκλήρωση της υπό διαπραγμάτευσης συμφωνίας και πριν από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού να αποστείλει στους ασφαλιστικούς φορείς (ΤΣΠΕΑΘ–ΙΚΑ) τις μισθολογικές καταστάσεις για την ασφαλιστική τακτοποίηση του συνόλου των εργαζομένων μέχρι και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους 2013 εφ' όσον το αποδεχθεί και το διορισμένο από το Δικαστήριο Δ.Σ. της εταιρείας που φέρει την ευθύνη ή ζητηθεί σχετική άδεια από το Δικαστήριο.

8. Τα επιδόματα επίσχεσης που έχουν ήδη καταβληθεί δεν συμψηφίζονται με τις οφειλόμενες αποδοχές και αποζημιώσεις καταγγελίας.

9. Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του ημίσεως των μέχρι σήμερα εργαζομένων, θα γίνουν με την απόφαση της νέας Διοίκησης του σταθμού αφού ληφθούν υπόψη οι ατομικές επιλογές των εργαζομένων και κοινωνικά κριτήρια ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εγγάμων που απασχολούνται και οι δύο στον σταθμό.

10. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την επίτευξη των ως άνω στόχων οι εργαζόμενοι, είτε παραμείνουν είτε απολυθούν, θα διατηρούν στο ακέραιο τα νόμιμα δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους .

11. Για την έναρξη επαναλειτουργίας του σταθμού θα προκαταβληθεί ποσό 2.000.000 ευρώ, τον τρόπο κατανομής του οποίου θα αποφασίσουν οι εργαζόμενοι με τις δικές τους διαδικασίες (Γενικές Συνελεύσεις).

12. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης της διαδικασίας συνδιαλλαγής με την πραγματοποίηση των προβλεπομένων δικαστικών ενεργειών.


iefimerida