Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέσεις διοικητών στα Δημόσια Νοσοκομεία

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013 07:33

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέσεις διοικητών στα Δημόσια Νοσοκομεία

Διορία έως τις 27 Μαρτίου για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έχουν όσοι θέλουν να αναλάβουν κάποια εκ των 87 θέσεων διοικητών και 93 θέσεων αναπληρωτών διοικητών των δημόσιων νοσοκομείων. Την Πέμπτη υπεγράφη από τον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, ενώ έχει ήδη συσταθεί και η ειδική Επιτροπή η οποία και θα αξιολογήσει τις αιτήσεις. Ο κ. Λυκουρέντζος απηύθυνε πρόσκληση σε έμπειρα στελέχη της αγοράς, ενώ αίσθηση προκάλεσε η «απάντησή του», σε όσους ασκούν κριτική για τη σημερινή διαχείριση στον τομέα Υγείας. Οπως είπε «όποιος εκ των σημαντικών μάνατζερ της αγοράς θέλει να βοηθήσει την πατρίδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή ας έρθει να αναλάβει θέση αμισθί. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν».

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή να κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ιδρύματος του εξωτερικού. Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική όπως θα συνεκτιμηθεί και η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες υγείας και η γενικότερη επαγγελματική και κοινωνική αναγνώριση. «Υποψηφιότητα» μπορούν να θέσουν και οι εν ενεργεία διοικητές και αναπληρωτές των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με τον κ. Λυκουρέντζο, οι νέοι διοικητές θα έχουν επαυξημένες ευθύνες και καθήκοντα σε σχέση με το παρελθόν. Θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση ως προς την επίτευξη των στόχων που θα έχει θέσει το υπουργείο. Όπως μάλιστα τόνισε «διαψεύδονται όσοι εκτιμούσαν ή ανέμεναν για να δικαιώσουν δικές τους εσφαλμένες εκτιμήσεις για τη μείωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων». Παράλληλα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν θα ισχύσουν «κομματικά κριτήρια και κατανομές».

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι η αίτηση (θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος, τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον και την υγειονομική περιφέρεια της επιλογής του υποψηφίου), πλήρες βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην έδρα των ΥΠΕ σε κλειστό φάκελο αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, και ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο www.moh.gov.gr

H διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει αμέσως μετά και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου, αν και θα εξαρτηθεί από τον όγκο των αιτήσεων. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας κ. Πελοπίδας Καλλίρης, ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγεάις κ. Σκανδαλάκης, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κ. Παπαβασιλείου, ο εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ κ. Καπερώνης και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Ασημακόπουλος.

πηγή: kathimerini.gr