Υπό ασφυκτικό οικονομικό έλεγχο η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013 09:52

Υπό ασφυκτικό οικονομικό έλεγχο η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συγκροτήθηκε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο θα ελέγχει σε μηνιαία βάση την πορεία των εσόδων και των εξόδων στους ΟΤΑ , με στόχο την επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και απολογισμών. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη ορίστηκαν τα επτά μέλη που θα το απαρτίζουν.

Στο όργανο αυτό μετέχουν η  Γεωργία Μαραγκού Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αναλαμβάνει πρόεδρός του, ο Θεόδωρος Οικονόμου Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, η Αρετή Μπελιά Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Ευθύμιος Φωτόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας για τις εργασίες του Παρατηρητηρίου που αφορούν περιφέρειες, ο  Κωνσταντίνος Κουτρομάνος τέως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εμπειρογνώμονας, ο Ανδρέας Κατσαρός Επιστήμονας Συνεργάτης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ο Παναγιώτης Καρακούσης Γενικός Διευθυντής Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών.

Το παρατηρητήριο σε περίπτωση που διαπιστώνει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10% θα ενημερώνει εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον ΟΤΑ, δίνοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Εάν ο ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει απόκλιση από τους στόχους για δύο συνεχόμενα τρίμηνα τότε θα υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης με σκληρούς όρους.


iefimerida