Βγάζει στις 6 Ιανουαρίου πρόεδρο και μέλη επιτροπών το Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 02 Ιανουαρίου 2013 12:10

Βγάζει στις 6 Ιανουαρίου πρόεδρο και μέλη επιτροπών το Δημοτικό Συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 6 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή & ώρα 17:30 ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 & 74 Ν.3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλονιάς, των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.