Συνεδριαζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012 15:30

Συνεδριαζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (56η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 17 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Χορήγηση επιδότησης για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

2. Ρύθμιση της πεζοδρόμησης της οδού 21ης Μαίου στην πόλη Αργοστολίου και αίτημα ενδιαφερομένων .
ΕΙΣ : Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

3. Έγκριση ή μη επί αιτήσεως κ. Ν. Σκλαβούνου σχετικά με την κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή στη πόλη Αργοστολίου- γύρω Φαναρίου-Λάση -Φαραώ
ΕΙΣ : Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

4. Αποδοχή μελέτης «1η Ενεργειακή επιθεώρηση Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου (Ex Ante)»
ΕΙΣ: ΔΤΥ κ. Κουνάδης

5. Αποδοχή μελέτης «2η Ενεργειακή επιθεώρηση Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου (Ex Post)»
ΕΙΣ: ΔΤΥ κ. Κουνάδης

6. Αποδοχή μελέτης «1η Ενεργειακή επιθεώρηση Δημοτικού Καταστήματος επί της πλατείας Βαλλιάνου (Ex Post)»
ΕΙΣ: ΔΤΥ κ. Κουνάδης

7. Αποδοχή μελέτης «2η Ενεργειακή επιθεώρηση Δημοτικού Καταστήματος επί της πλατείας Βαλλιάνου (Ex Post)»
ΕΙΣ: ΔΤΥ κ. Κουνάδης

8. Έγκριση υποβολής πρότασης στην ΕΔΑ της ΠΙΝ χρηματοδότησης έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» έργου του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Αργοστολίου»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού κ. Αικ. Ποδάρα

9. Έγκριση υποβολής πρότασης στην ΕΔΑ της ΠΙΝ χρηματοδότησης έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ» έργου του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Αργοστολίου»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού κ. Αικ. Ποδάρα

10. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και του Δήμου Κεφαλλονιάς για τη στελέχωση της Υπηρεσίας μίας Στάσης του Τμήματος Αδειών Διαμονής Νομού Κεφαλληνίας και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΕΙΣ: Γ.Γ. κ. Κ. Νικολαίδου

11. Εγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων :
Α. Οδοποιία Δήμου Λειβαθούς
Β. Επισκευές Δημοτικού Γραφείου και ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Φαρακλάτων Δήμου Αργοστολίου»
Γ. « Οδοποιία Δ.Δ. Καραβόμυλου»
Δ. « Εργα διαμόρφωσης παραλίας Λουρδάτων , ανάπλαση οδού παραλίας Λουρδά – τοιχεία Δ.Ε. Λειβαθούς Δήμου Κεφαλλονιάς.
Ε. « Εσωτερική οδοποιία Δήμου Λειβαθούς β) Οδοποιία Δ.Δ. Σπαρτιών»
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Π. Δελακάς
ΣΤ. « Αποχέτευση Σουλλάρων Βουνί»
ΕΙΣ: ΔΤΥ κ. Κουνάδης

12. Εγριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Πεζοπορική διαδρομή Δ. Λειβαθούς Τραπεζάκι - Αγ.Δημήτριος-Λουρδάς-Σίσσια».
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Π. Δελακάς

13. Εγκριση μελέτη - διάθεσης πίστωσης – καθορισμόςτρόπου εκτέλεσης του έργου: Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλλονιας ( Θέση : ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ-ΦΑΚΙΣΤΡΑ).
ΕΙΣ: ΔΤΥ κ. Κουνάδης

14. Αποδοχή δωρεαν παραχώρησης ακινήτου κατά χρήση του Σωματείου με την επωνυμία « Σύλλογος Ριφιωτών – Η ΠΗΓΗ στο Δήμο Κεφαλλονιας για χρήση από την Τοπική Κοινότητα Ριφίου, Δ.Ε. Παλλικής.
ΕΙΣ: Α/Δ. κ. Ε. Θεοφιλάτος

15. Εγκριση δαπανών
ΕΙΣ : Οικονομική Υπηρεσία
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ