Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 09:27

Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα το πρωί στις 11 το δημοτικό συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης που δεν είχαν προλάβει να συζητηθούν σε προηγούμενες συνεδριάσεις και είναι επιτακτική η έγκρισή τους.

Αναμόρφωση - Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2012

ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων και διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων από χρηματικούς καταλόγους .

ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΔΗΚΕ έτους 2012

ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Α. Κωνσταντάκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ