90 ΛΕΠΤΑ NON STOP  Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ! 

ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 08.30 | COSMOS 96,5

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 06 Αυγούστου 2019 10:57

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

 

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11- 4-2012, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των

Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού).
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο - 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ
ΘΕΜΑ 1ο
: Επικύρωση πρακτικών 15ης , 16ης , 17ης , 18ης, 19ης, 20ης, 21ης, 22ης, 23ης
Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, έτους 2018..
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο
: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού - Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.
Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 3ο
: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού - Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.
Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 4ο
: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού - Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.
Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 5ο
: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το B’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.
Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 6ο
: Τροποποίηση της υπ' αρ. 142-13/27-07-2019 απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου ως προς τον τίτλο του έργου, ο οποίος είναι «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ».
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 7ο
: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Συμβάσεως για εκκίνηση των διαδικασιών
αναθέσεως της Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην αποκατάσταση πέντε
(5) διατηρητέων εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου-Δραγάνου-Κομηλιού» προϋπ. 73.800,00
Ευρώ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Χρήστος Μωραΐτης