Περιφέρεια : Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012 13:24

Περιφέρεια : Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Καλείστε στην 29η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25/10/2012 και ώρα 10:30, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 28oυ/16-10-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

 

Θέμα 2o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 

Θέμα 3o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

 

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

 

Θέμα 6o: Έγκριση Διακήρυξης Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την υλοποίηση του υποέργου «Μουσικά Όργανα» του έργου «Εξοπλισμός Λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας», συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (93.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

 

Θέμα 7o: Έγκριση τροποποίησης όρων σύμβασης για την προμήθεια έντυπου υλικού τουριστικής προβολής της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

 

Θέμα 8o: Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονυσίου Μυλωνά στην Αθήνα (07-09/10/2012) και στην Κέρκυρα (15-17/10/2012).

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 9o: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υγρών καυσίμων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

Θέμα 10o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια   υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας  για το έτος 2012.

 Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 

Θέμα 11o: Έγκριση συμπλήρωσης της υπ. αριθμ.  537-21/31-08-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν, (Π.Ε. Κέρκυρας).

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 

Θέμα 12o: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ», αναδόχου Σ. Βερονίκης & ΣΙΑ ΕΕ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 

Θέμα 13o: Έγκριση Τευχών διαγωνισμού και προκήρυξης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 1.089.983,57 €  με ΦΠΑ, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 9 του Ν.3316/05, Π.Ε. Λευκάδας.                                                                                                                                                       Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 

Θέμα 14o: Συμπλήρωση – διόρθωση της υπ. αριθμ. 207-13/04-08-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (Π.Ε. Κέρκυρας).                                                                                                                                                       Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 15o: Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, σχολικού  έτους 2012-2013.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

 

Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613 62190.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                          

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1.Γρουζή Τζόγια                                                     

2.Μόσχου Αιμιλία                                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΠΥΡΟΥ                                                          

3.Λούβρου Αλίκη                                                    

4.Μηλιώτης Νικόλαος                                               

5.Φόρτες Γεράσιμος                                                     

6.Κορφιάτης Ιωάννης                                                          

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                       

1.Σκληρός Δημοσθένης                                      

2.Τσίπης Φώτιος                                                               

3.Μακρή Αμαλία                                                

4.Μπάστας Βασίλειος                                                     

5.Βλάχος Σωτήριος

6.Πουλιέζος Δημήτριος