Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Βελτίωση Εθνικής Οδού Παλικής»

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2012 10:55

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Βελτίωση Εθνικής Οδού Παλικής»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου: «Βελτίωση Εθνικής Οδού 40 Παλικής», προϋπολογισμού 191.926,27 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και η χρηματοδότηση γίνεται από πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, που αφορούν στα έργα Οδοποιίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς.

Ανάδοχος του έργου είναι ο κ. Λάμπρος Σπυράτος, ο οποίος έχει αναλάβει να εκτελέσει το έργο σε 150 (από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης) ημέρες.

Βελτιώσεις σε επαρχιακές οδούς στην Κεφαλονιά

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε εργολαβικό συμφωνητικό με την κ. Τερψιχόρη Γονή, για την εκτέλεση εργασιών τοπικών βελτιώσεων στις υπ' αριθμ. 25 και 38 επαρχιακές οδούς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 74.066,59 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε 180 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.