HELPE ENERGEIES GIF BANNER 728x90

 

Απάντηση Σπύρου σε επερώτηση του επικεφαλής της «ΑΝ.Α.Σ.Α.» Θ. Γαλιατσάτου

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012 13:13

Απάντηση Σπύρου σε επερώτηση του επικεφαλής της «ΑΝ.Α.Σ.Α.» Θ. Γαλιατσάτου

Όπως σας είναι γνωστό το Περιφερειακό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, παρέτεινε για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του την ισχύ της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν., του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με αντικείμενο: «συμπληρωματικές αρχαιολογικές ανασκαφές για την ανάδειξη του υπάρχοντος προϊστορικού μνημείου (κτίριο με δυο άνδηρα) και για την προστασία και συντήρηση των εκεί ανακαλυφθέντων (ελληνιστικού πύργου, προϊστορικού φρέατος και προϊστορικής κρήνης και κυκλώπειου οχυρωματικού τείχους) στον αρχαιολογικό χώρο Αγίου Αθανασίου (σχολή Ομήρου) καθώς επίσης καθαρισμός, συντήρηση , σχεδίαση, φωτογράφηση και αρχειοθέτηση σε Η/Υ των ευρημάτων αρχαιολογικών ανασκαφών στην Β. Ιθάκη (1994-2009)»

Η παράταση για την εκτέλεση της σύμβασης λήγει στις 30/06/2013.
Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη παρέλθει τρείς μήνες από την τελευταία παράταση και δέκα πέντε μήνες από την προηγούμενη, εντούτοις το έργο δεν άρχισε να υλοποιείται λόγω μη υπογραφής της σχετικής εντολής χρηματοδότησης του.
• Επειδή η συνέχιση του ανασκαφικού έργου στην Ιθάκη είναι μείζονος σημασίας
• Επειδή ο χρόνος εκπνέει και ο κίνδυνος οριστικής ματαίωσης του έργου είναι πλέον ορατός
• Επειδή στο χρονικό διάστημα που έχει προηγηθεί έχουν ικανοποιηθεί όλες οι γραφειοκρατικές «απαιτήσεις» της ΥΔΕ
• Επειδή η συνεχιζόμενη καθυστέρηση προσλαμβάνει χαρακτηριστικά έλεγχου σκοπιμότητας από την συγκεκριμένη υπηρεσία σε βάρος της ομόφωνης απόφασης του Π.Σ
Σας καλούμε να απαντήσετε:
• Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης;
• Τι προτίθεσθε να πράξετε για την άμεση έναρξη της χρηματοδότησης του έργου;
• Πως θα αποτρέψετε τώρα αλλά και στο μέλλον την παράνομη και αντιδεοντολογική εμπλοκή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (ΥΔΕ) σε θέματα σκοπιμότητας των αποφάσεων του Π.Σ, και τον περιορισμό της στον ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας αυτών;

Η απάντηση του Περιφερειάρχη

Αναφορικά με το ερώτημα της μη χρηματοδότησης των ανασκαφών στην Ιθάκη και της μη υπογραφής της εντολής που αφορά στη διάθεση της σχετικής πίστωσης, επισημαίνουμε τα εξής:

Ασφαλώς και κατανοούμε την αναγκαιότητα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου και συμμεριζόμαστε το ενδιαφέρον όλων όσων θέτουν ανάλογα ερωτήματα. Το γεγονός ότι οι διαδικασίες εμμένουν σε στασιμότητα είναι αποτέλεσμα σοβαρών αδυναμιών της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της τέως Νομαρχίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Υπουργείου Πολιτισμού, από το έτος 2009.

Από το έτος 2009 και το 2010 που διατέλεσε αντινομάρχης ο κ. Γαλιατσάτος και υπήρξε υπεύθυνος της συγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης δεν έπραξε τίποτα για την πληρωμή της και την υλοποίηση του έργου. Όταν η εν λόγω σύμβαση συνετάχθη, επί περιόδου λειτουργίας της τέως Νομαρχιακής Αρχής, δεν έλαβαν χώρα οι απαραίτητες συνεννοήσεις και διευκρινήσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη ή οι παραλείψεις οι οποίες οδήγησαν στις τωρινές δυσχέρειες.

Τα εν λόγω προβλήματα έχουν εντοπισθεί και αναλυθεί σε αντίστοιχες συσκέψεις των εμπλεκομένων φορέων και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, που επιλαμβάνονται των διαδικασιών παρακολούθησης της πορείας του έργου αλλά και του οικονομικού αντικειμένου της ΠΙΝ.

Παρά τις πολλαπλές αδυναμίες, στη συνταχθείσα Προγραμματική Σύμβαση και συνεπώς στο αντικείμενο του εργασιών που καθορίζεται μέσω αυτής, προβήκαμε σε διαβίβαση όλων των δικαιολογητικών στην υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων για περαιτέρω ενέργειες, η οποία μας απέστειλε τις παρατηρήσεις της επί του θέματος.

Δεδομένης της ευαισθησίας του ζητήματος και της αναγκαιότητας για τήρηση του νομίμου των διαδικασιών και αποφυγής περαιτέρω δυστοκιών ή ατυχούς διαχείρισης, αναμένουμε συγκεκριμένες οδηγίες από το σχετικό υπουργείο προκειμένου να ενεργήσουμε ορθά, σύννομα και σε καθεστώς διαφάνειας.

Συγκεκριμένα μετά από συνεργασία του Αντιπεριφερειαρχή Σωτήρη Κουρή, του Δ/ντη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κου Σωτηρίου, του προϊσταμένου της υπηρεσίας
Εντελλομένων Εξόδων κου Λιονάτου αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιών του Φορέα μας, περιμένουμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και εντολές, από το Υπουργείο Πολιτισμού, για να προχωρήσουμε στην τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο έργο και την εξόφλησή του.

Σε κάθε περίπτωση θα πράξουμε τα δέοντα βάση των υφιστάμενων δεδομένων και συνθηκών σε διοικητικό, διαδικαστικό και οικονομικό επίπεδο αλλά και ως προς την περαιτέρω συνέχιση του έργου.