Περιφέρεια : Συνεδρίαση της οικομικής επιτροπής

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 14:13

Καλείστε στην 25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 02/ 10/ 2012 και ώρα 12:30, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13, Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:Θέμα 1o: Διεξαγωγή δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Περιφερειακού ΚΕΚ – ΔΒΜ και Τμήματος ΔΒΜ Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Ζακύνθου.

Θέμα 2o: Διεξαγωγή δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κτηνιατρείου της Π.Ε. Ζακύνθου.

Θέμα 3ο: Επικύρωση του 24oυ/24-09-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Θέμα 8o: Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονυσίου Μυλωνά στην Πάτρα (21/09/2012).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 10o: Συμπλήρωση-Τροποποίηση της υπ' αρ. 511-20/10-08-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 11o: Προγραμματισμός διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών για το έτος 2013.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 12o: Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2012-2013.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 13o: Έγκριση πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης προσφορών για τις ανάγκες προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού των υπηρεσιών της ΠΙΝ Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 14o: Έγκριση και τελική παραλαβή της μελέτης «11η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΑΛΥΚΩΝ», αμοιβής 1.549.856,35 € (με ΦΠΑ), Π.Ε. Ζακύνθου. Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 15o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613 62190.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.Γρουζή Τζόγια
2.Μόσχου Αιμιλία ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΠΥΡΟΥ
3.Λούβρου Αλίκη
4.Μηλιώτης Νικόλαος
5.Φόρτες Γεράσιμος
6.Κορφιάτης Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.Σκληρός Δημοσθένης
2.Τσίπης Φώτιος
3.Μακρή Αμαλία
4.Μπάστας Βασίλειος
5.Βλάχος Σωτήριος
6.Πουλιέζος Δημήτριος