Δράσεις ενημέρωσης για τους αγρότες από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 09:50

Δράσεις ενημέρωσης για τους αγρότες από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  αναλαμβάνοντας την ενίσχυση του παραγωγικού αγροτικού δυναμικού και θέλοντας να είναι στο πλευρό των αγροτών της Περιφέρειας, ξεκίνησε μία σειρά Δράσεων Πληροφόρησης σε αγροτικές περιοχές της περιφέρειας.

Αντικείμενο αυτών των δράσεων είναι η ενημέρωση για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, τον ρόλο της, τους στόχους της καθώς για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα για τα Σχέδια Βελτίωσης και τη σύσταση ομάδων παραγωγών τα οποία έχουν προκηρυχθεί ήδη καθώς και για τους Νέους Γεωργούς που αναμένεται να προκηρυχθούν άμεσα.

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στην Π.Ε. Κέρκυρας (στον Άγιο Ματθαίο), ακολούθησε την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στους Αυλιώτες, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αντίστοιχες Δράσεις Πληροφόρησης και Ενημέρωσης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

PHOTO 3