Η εκδήλωση διαβούλευσης στο Δήμο για το νέο Leader 2014-2020

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 17:34

Η εκδήλωση διαβούλευσης στο Δήμο για το νέο Leader 2014-2020

Γα το πρόγραμμα CLLD LEADER.

 Δελτίο Τύπου 002Δελτίο Τύπου 002