Π.Ι.Ν.: "Είχαμε έγκαιρα ενεργήσει για τη δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης & Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών"

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 12:16

Π.Ι.Ν.: "Είχαμε έγκαιρα ενεργήσει για τη δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης & Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών"

Από το Μάρτιο 2017


Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, έγκαιρα από το Μάρτιο 2017, είχε αποστείλει έγγραφο στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ζητώντας τη δημιουργία τοπικών Κέντρων Ενημέρωσης-Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Αυτό δημοσιοποίησε σήμερα, επισημαίνοντας πως «έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα υλοποιηθεί ο προτεινόμενος σχεδιασμός και σε αυτό το πλαίσιο αναζητήσαμε και βρήκαμε κατάλληλους χώρους στέγασης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, εντός των κτιρίων των Διοικητηρίων, προκειμένου να φιλοξενήσουν τα Κέντρα».

Το σχετικό έγγραφο που απεστάλη στον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Καρμούση: