Στο Δήμο Κεφαλονιάς για 3+2 έτη ο Πλατύς Γιαλός - Η πτώση των εσόδων σε έγγραφο με τη σφραγίδα της Δημοτικής Αρχής

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 15:14

Στο Δήμο Κεφαλονιάς για 3+2 έτη ο Πλατύς Γιαλός - Η πτώση των εσόδων σε έγγραφο με τη σφραγίδα της Δημοτικής Αρχής

 

Το ζήτημα  της αποδοχής των όρων για την παραχώρηση του Μακρύ Γιαλού από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) στο Δήμο Κεφαλονιάς συζητήθηκε χθες, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το ζήτημα προκάλεσε σωρεία αντεγκλήσεων μεταξύ της παράταξης της συμπολίτευσης και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, με την κριτική να επικεντρώνεται  στην κωλυσιεργία εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής αλλά και στην κακή εικόνα που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η παραλία στον τομέα των εσόδων.

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική παραλία είχε περιέλθει  στην κυριότητα της ΕΤΑΔ, μετά την παρέλευση 30 ετών και τη λήξη της σύμβασης με τον ΕΟΤ, όπου παραχωρούσε την παραλία στο Δήμο στις 31/12/2015.

Μετά από ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΔ καταλήξαμε στην αποδοχή της παραχώρησης  για 3+2 έτη με τους ακόλουθους όρους , οι οποίοι μάλλον δεν είναι και ιδιαίτερα προς όφελος του «Δημοτικού κορβανά».

1.Η ανάπτυξη των ομπρελοκαθισμάτων στον αιγιαλό θα γίνει σε τμήμα εμβαδού 400-450 τ.μ. το μέγιστο.  Το υπόλοιπο τμήμα του αιγιαλού θα πρέπει να διατηρηθεί ελεύθερο προς όφελος των δημοτών του Δήμου Κεφαλληνίας.

2.Ο Δήμος  θα αναλάβει την υποχρέωση λειτουργίας του υφιστάμενου κτίσματος του κυλικείου.

3.Ο Δήμος  θα αναλάβει την υποχρέωση διαμόρφωσης – ανάπλασης του ακινήτου, καλύπτοντας εξ’ ολοκλήρου τις απαιτούμενες δαπάνες.

4.Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριετής, με δυνατότητα παράτασης δύο ετών, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της παραχώρησης.

 

Σχετικά τα οικονομικό αντάλλαγμα τώρα, όπως αναφέρεται «Το αντάλλαγμα για την παραχωρούμενη χρήση καθορίζεται ως εξής βάσει του επίσημου εγγράφου της ΕΤΑΔ που απευθύνεται στο Δήμο:

α. πάγιο ετήσιο, το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 25.000 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, προσαυξανόμενο κατά μια ποσοστιαία μονάδα (ΔΤΚ +1%), σε περίπτωση δε αρνητικού ΔΤΚ αυτό θα παραμείνει σταθερό. 

Ο Δήμος  θα βαρύνεται ακόμη με τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου & ΟΓΑ ή όποια άλλη νόμιμη επιβάρυνση επιβληθεί μελλοντικά.  Το πάγιο ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δώδεκα ισόποσες δόσεις.

β. ποσοστιαίο, το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί των ακαθάριστων εσόδων από την λειτουργία της εκμετάλλευσης στις λουτρικές εγκαταστάσεις.

 6.Για το  2016, κατά το οποίο υπήρξε από το Δήμο η χρήση του αιγιαλού,  καθορίζεται αποζημίωση ίση με το 50% του ετήσιου ανταλλάγματος, δηλαδή ποσού 12.500 ευρώ το οποίο μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε με διακανονισμό και πάντως απαραίτητα μέσα στη συμβατική διάρκεια των τριών ετών.

Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παραχώρησης απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ύψους δύο  μηνιαίων δόσεων.  Επίσης, εάν η καταβολή της αποζημίωσης για το έτος 2016 γίνει με διακανονισμό σε μηνιαίες δόσεις, θα πρέπει να προσκομισθεί και εγγυητική επιστολή ύψους μιας δόσης…».

  • Η πτώση του Πλατύ Γυαλού με αριθμούς

Το INKEFALONIA.GR φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας ένα επίσημο έγγραφο από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αποτυπώνεται η πτωτική πορεία των εσόδων της παραλίας, ως αποτέλεσμα της παραμέλησης με ευθύνη και της Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμος, βέβαια, δια μέσου του εντεταλμένου συμβούλου Νίκου Παπαδάτου αντιτείνει ότι η παραλία δεν είναι δυνατό να παρουσιάσει σημαντικά έσοδα καθώς οι επισκέπτες δεν προμηθεύονταν προϊόντα από τη δημοτική καντίνα.

Ο κ. Παπαδάτος παράλληλα ανέφερε ότι δεν είναι δυνατό μια δημοτική παραλία να συγκρίνεται με μια άλλη, η οποία έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτη, καθώς ο τελευταίος λειτουργεί με άλλα κριτήρια , ως προς το καθεστώς εργασίας και προμηθειών προϊόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι παραλίες που ανήκουν σε ιδιώτες εν μέρει παρανομούν !

Οπως μπορείτε και 'σεις να διαπιστώσετε στον πίνακα, από τις 151.370,50 ευρώ έσοδα το 2013, πέσαμε στις 95.352,02 το 2015.

Χρήστος Λαμπράκης

 esoda platy gyaloy