Δήμος Κεφαλονιάς: Κατάθεση αιτήσεων για στάσιμο εμπόριο και βραχυχρόνιες άδειες

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 13:40

Δήμος Κεφαλονιάς: Κατάθεση αιτήσεων για στάσιμο εμπόριο και βραχυχρόνιες άδειες

Κατάθεση αιτήσεων για στάσιμο εμπόριο και βραχυχρόνιες άδειες

Ανακοινώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στάσιμου εμπορίου και βραχυχρόνιων αδειών για το Δήμο Κεφαλλονιάς αναλυτικά ως εξής:

Α.    ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ :

- Δέκα (10) άδειες υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου (πλην καντινών)

Β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/2014 και 93 παρ. 9 Ν.4314/14:

- Πέντε (5) άδειες με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η 29 η Απριλίου 2017 Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δίνονται από το τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κεφαλλονιάς τηλέφωνο: 2671361018 ή 2671361019.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς www.kefallonia.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΤΙΑΤΟΣ