Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012 00:12

Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (29η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 24 Αυγούστου 2012 ημέρα Παρασκευή & ώρα 10.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. :
Α. στη Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας
Β. στο Δημοτικό Γηροκομείο
Γ. στον ΟΚΑΠ
ΕΙΣ : κ. Δήμαρχος

2. Παραλαβή μελετών έργων :
• «Αποκατάσταση όψεων διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Ληξουρίου έργου του Θουκιδίδη Βαλεντή .
• Κατασκευή τοιχίου στα Μιχαλιτσάτα .
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

3. Υποβολή αιτήματος στην 6η ΥΠΕ για παραχώρηση κτιρίων (πρώην ΝΕΛΕ) στο Δήμο Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: κ. Α. Κωνσταντάκης

4. Αναμόρφωση και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2012
ΕΙΣ: Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών -Τμήμα Προϋπολογισμού κ. Θ. Μαντζουράτος

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 για ανάθεση εργασιών εφαρμογής προγράμματος προστασίας αδέσποτων σκύλων .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ