Νέα προεδρεία εξέλεξε και το Δ.Σ. Ιθάκης

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2017 13:02

Νέα προεδρεία εξέλεξε και το Δ.Σ. Ιθάκης

Χθες το πρωί  διεξήχθη  η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου,& των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Τα νέα προεδρεία έχουν ως εξής:


Πρόεδρος Δ.Σ.: Φιαμπόλης Στέφανος
Αντιπρόεδρος : Γεωργανά Ευφελβίνα
Γραμματέας : Ανδρέας Τύπας

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος : Δήμαρχος Στανίτσας Διονύσης 
Μέλη: Αναγνωστάτος Λουκάς, Βερώνης Γεράσιμος, Τρέλης Ιωάννης, Δόριζας Παναγιώτης, Λιβιτσάνης Αθανάσιος, & Μαυροκέφαλος Νώντας.
Αναπληρωματικοί: Αρταβάνης Δημήτρης, Βαρβαρήγος Ρίγος , Μαρμάρης Ιωάννης & Ραυτόπουλος Τάτσης.