Πρόσκληση καταχώρησης επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα του ∆ήμου

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017 08:33

Πρόσκληση καταχώρησης επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα του ∆ήμου

Η τουριστική ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  https://kefaloniaisland.org παρέχει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις του νησιού να καταχωρηθούν προκειµένου να ενισχύσουν την προβολή τους.


Η υποβολή αιτήµατος καταχώρησης πραγµατοποιείται διαδικτυακά µέσω της ίδιας της ιστοσελίδας του ∆ήµου. Συγκεκριµένα στο κάτω µέρος της ιστοσελίδας, σε οποιαδήποτε υποενότητα και αν βρίσκεστε, υπάρχει η επιλογή

«Business Listing», επιλέγοντας την εµφανίζεται µια φόρµα στην οποία καταχωρείτε τα στοιχεία της επιχείρησης σας. (https://kefaloniaisland.org/el/business-listing/)

Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε τα µέλη σας για την δυνατότητα που τους δίνεται να καταχωρήσουν την επιχείρηση τους στην ιστοσελίδα του δήµου.

Ευχαριστούµε για την συνεργασία!

Με εκτίµηση

Ο Προϊστάµενος Αυτοτελούς Τµήµατος

Τουριστικής Ανάπτυξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς

 Κορκός – Κουρής Σταύρος