Δήμος: Ενημέρωση για τις ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016 00:43

Δήμος: Ενημέρωση για τις ΑΠΕ

 Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/οικ.187934/15.12.2016 Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 758653Π8-7ΨΩ) που αφορά την εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 υπουργικής απόφασης: «Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014, ....».


Κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανήρτησε τον πίνακα των αριθμών παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο http://www.deddie.gr/el/upiresies/fwtovoltaika-kai-alles-ape/oikiakes-paroxes-twn-dimotikwntopikwn-koinotitwn-o

Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης μέσω του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης, δηλαδή έως την 30.12.2016.

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ