Συνεδριάζει εκ νέου σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016 09:41

Συνεδριάζει εκ νέου σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις  28 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 12:00 το μεσημέρι προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

  1. Έγκριση της αριθμ. 113/2016 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) επί αιτήματος προς Δήμο Κεφαλλονιάς για παραχώρηση χρήσης οικοπέδου στη θέση Ριτσάτα- Μερσιάς Δ.Ε. Παλικής

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ Α. Κωνσταντάκης

  1. Έγκριση υποβολής προτάσεων  στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREGV-A «Ελλάδα-Ιταλία» (INTERREGV-AGreece - Italy) 2014-2020 με τίτλους:

Α.«CrossBorderNetworkforthevalorizationoftraditionalAgri-foodproductsandthepromotionofAgro-tourism  -  “Agri-Net”». Άξονα Προτεραιότητας 2,  Ειδικό στόχος: 2.1

Β.«Hazards consequences to build environment and heritage under risk – “ACTIVATE”».  Άξονα Προτεραιότητας 2,  Ειδικό στόχος: 2.2

Γ.«Sustainable territories exploring paths, green-ways and stories – “STEPS” » Άξονα Προτεραιότητας 2  Ειδικό στόχος: 2.1

Δ.«ECO-SAFE BUILDINGS - Smart and secure innovative eco-technologies for communities’ needs»”». Άξονα Προτεραιότητας 2  Ειδικό στόχος: 2.3

Ε. Cross-Border Programme Greece – Italy 2014-2020, 1st Call for OrdinaryProject Proposals

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

  1. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας για το σχολικό έτος 2017- 2018

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γ. Κατσιβέλης

  1. Έγκριση της αριθμ. 109/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με παραχώρηση χρήσης χώρου όπισθεν Εθνικής Τράπεζας για τοποθέτηση παιχνιδιών ενόψει των Εορτών των ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

  1. Έγκριση των αριθμ. 3/2016 και 4/2016 αποφάσεων Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ Γ. Αποστολάτος

  1. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Κεφ/νιάς και Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2017»

ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ