Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου σε μαγνητοσκόπηση

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016 14:02

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου σε μαγνητοσκόπηση

Παρακολουθείστε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου σε μανγητοσκόπηση. 

Κάμερα: Γιάννης Παπαδάτος