Προχωρά το τοπικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Παλικής

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2016 19:54

Προχωρά το τοπικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Παλικής

Στο Ληξούρι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29/6/2016 η πρώτη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Διαβούλευσης που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της εκπόνησης της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της περιοχής της Παλικής.

Στη συνεδρίαση μετείχαν ο συντονιστής της Τοπικής Ομάδας Διαβούλευσης και Προϊστάμενος του τμ. Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κεφαλονιάς Διον. Μινέτος, ο Γ. Κατσιβέλης ως εκπρόσωπος του Δήμου Κεφαλονιάς, ο Δ. Μαρκέτος ως εκπρόσωπος της Δημ. Κοινότητας Ληξουρίου, οι Γ. Στρίντζης και Γ. Τιμοθεάτος από την Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς-Ιθάκης, οι Ν. Μπουκας και Δ. Κατερέλος από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η Σ. Μαροπούλου-Ζαφειράτου από την Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «Υπερίων», ο Γ. Ερτσος από τον Πολιτιστικό σύλλογο «Κουνόπετρα», η Χ. Βαλσάμου –Τσαγκαράτου και ο Δ. Ρηγάτος ως εκπρόσωποι των Φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Ληξουρίου. Συμμετείχε επιπλέον η κ. Αικ. Ατσάρου, Πρόεδρος των Ενοικιαζομένων Δωματίων Παλικής. Εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ιονίων Νήσων συμμετείχε ο κ. Θ. Σπίγγος, προϊστάμενος της Μονάδας Α’.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, έγινε παρουσίαση των μέχρι σήμερα δεδομένων με εστίαση στο γενικό στόχο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μέσω της υπό εκπόνησης τοπικής στρατηγικής, να δοθεί στην Παλική η μοναδική ευκαιρία να ξεφύγει από την υποανάπτυξη που βιώνει διαχρονικά. Στη συνέχεια κατατέθηκαν από τους παριστάμενους φορείς οι καταρχήν απόψεις και προτάσεις τους για τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις προτεραιότητες και δράσεις που θα πρέπει να συμπεριλάβει η Στρατηγική.

Οι προτάσεις αυτές αφού τύχουν επεξεργασίες θα συζητηθούν εκ νέου στην Τοπική Ομάδα, ενώ ο διάλογος και η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς θα συνεχιστεί σε προσεχείς συναντήσεις.