Η 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (μαγνητοσκόπηση)

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2016 02:27

Η 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (μαγνητοσκόπηση)

 

Παρακολουθείστε σε μαγνητοσκόπηση την 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε εκτός ημερησίας θέμα συζητήθηκε το μείζον ζήτημα της παραχώρησης του Πλατύ Γιαλού στην ΕΤΑΔ.

Κάμερα Γιάννης Παπαδάτος

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

1. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Παπαναστασάτος

2. Ανανέωση (παράταση) σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

3. Έγκριση της αριθμ. 171/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός τελών εμποροπανηγύρεων Δήμου Κεφ/νιάς»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4. Έγκριση της αριθμ. 109/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.Δ.Α.Κ.Ι. κ. Δ. Κοκκόσης

5. Έγκριση της αριθμ. 113/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση αναμόρφωση πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2016»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.Δ.Α.Κ.Ι. κ. Δ. Κοκκόσης

6. Έγκριση της αριθμ. 53/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) με θέμα: «Προσωρινός επανακαθορισμός προς διάθεση παραχωρούμενου χώρου για χρήση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου».
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

7. Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

8. Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9. Έγκριση της αριθμ. 179/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10. Έγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκδήλωση της Ένωσης Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12. Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Υποβολή Πρότασης για ίδρυση Ειδικού Γυμνασίου με έδρα την πόλη του Αργοστολίου.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γ. Κατσιβέλης

13. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π. με την ιδιότητα του Δημότη.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κ. Μ. Γάκης

14. Έγκριση 5ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών που περιλαμβάνει το 3ο Πρωτόκολλο Νέων Τιμών του έργου: ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, έργο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΗ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο Κεφ/νιάς – Β΄ Φάση»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο Κεφ/νιάς – Δ΄ Φάση»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

17. Έγκριση τροποποιημένου προϋπολογισμού λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. της μελέτης: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΔΕΙΛΗΝΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

18. Διακοπή εργασιών του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό Σαρλάτων» αναδόχου Γεώργιος Βαγγελάτος Ε.Δ.Ε.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

19. Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 11315/07-04-2016 αίτηση του Συμεών Ποταμιάνου για διόρθωση του τίτλου ιδιοκτησίας του Δήμου Κεφ/νιάς και του αιτούντος στον πρώην Δήμο Πυλάρου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

20. Έγκριση μελέτης εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από κατεδαφίσεις
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

21. Συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες για την τουριστική προβολή του Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

22. Έγκριση της αρ.52/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) με θέμα: «Απότμηση – υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων και ενέργειας στο Αργοστόλι»
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

23. Έγκριση των αριθμ. 67/2016 και 68/2016 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) επί αιτήσεων κ. Κιάμου Μαργαρίτη.
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

24. Έγκριση της αρ. 70/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) επί αιτήσεων κ. Παλιούρα Δημητρίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

25. Έγκριση της αρ. 72/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) σχετικά με μετακίνηση κάδων απορριμμάτων στην παραλιακή λεωφόρο Αργοστολίου. .
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

26. Έγκριση της αρ. 66/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) επί αίτησης κ. Μιχαλιτσιάνου Νικολάου για τοποθέτηση κολονακίων επί του πεζοδρομίου στον οικισμό Λακύθρας Δ.Ε. Λειβαθούς .
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

27. Έγκριση της αρ. 71/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) επί αίτησης κ. Νικολάου Βαλεριάνου για άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων γκαράζ του κτιριακού συγκροτήματος στο τέρμα της οδού ΔΟΜΕΝΙΚΙΝΗΣ στο Αργοστόλι.
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

28. Έγκριση της αρ. 69/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) επί αίτησης Ιδρύματος Υιών Π. Φωκά – Κοσμετάτου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Ματιάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ