Οικονομική Επιτροπή: «Ανάκληση του διαγωνισμού για Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου»

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 07 Ιουνίου 2016 10:53

Οικονομική Επιτροπή: «Ανάκληση του διαγωνισμού για Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου»

Ανάκληση του διαγωνισμού για Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου

Στην ανάκληση του διαγωνισμού για “Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου για το έτος 2016” προχώρησε η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς, μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την εισήγηση του θέματος έκανε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Σοφία Γαρμπή:

Η εισήγηση έλεγε

«Λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραχώρησης της παραλίας του Μύρτου ∆. Ε. Πυλαρέων στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και προκειµένου να µην δηµιουργηθεί οποιαδήποτε υποχρέωση εκ µέρους του ∆ήµου στον όποιο υποψήφιο µειοδότη, κρίνεται αναγκαία η µαταίωση διεξαγωγής του προκηρυχθέντος διαγωνισµού για τις εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων συνολικού προϋπολογισµού 72.000,00 ευρώ, και Ζητείται η ανάκλησης της υπ΄αριθ. 139/2016 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και ορίστηκε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του η 7η Ιουνίου 2016.

Η εκ νέου επαναπροκήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί µόλις ολοκληρωθούν οι εν λόγω διαδικασίες και καθοριστεί το πλαίσιο παραχώρησης της παραλίας».

Το κακό είναι ότι έχουμε φτάσει στις αρχές του Ιούνη και ο Μύρτος, φέτος φαίνεται να μένει πολύ πίσω σε σχέση με την ετοιμότητά του να υποδεχθεί τους επισκέπτες του νησιού σε όλα τα επίπεδα.

Παρακάτω σε συνημμένο αρχείο η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο «Διαύγεια»Φόρτωση…

Φόρτωση…